CCC Intranet

CCC S.A. jest jedną z największych detalicznych spółek obuwniczych w Europie Środkowej i jednym z największych producentów obuwia w Europie. Zespół mohi.to został zaproszony do współpracy przy tworzeniu narzędzia 
do wewnętrznej komunikacji i organizacji pracy.

Industry

Retail

Scope of work

UX Research, UX Design, UI Design

Wyzwania

Cel projektu nakreślił nam pierwsze wyzwania, ale część z nich pojawiła się w trakcie pracy na różnych etapach. W mohi.to wierzymy, że każde wyzwanie to rozwój, a wspólne poszukiwanie rozwiązań daje nam wiele satysfakcji.

Różnorodni użytkownicy produktu

CCC to duża organizacja z kilkoma grupami użytkowników o różnych potrzebach, poziomach zaawansowania w obsłudze narzędzi i zróżnicowanym sposobie pracy. Musieliśmy wziąć pod uwagę zarówno kadrę zarządzającą, jak i pracowników magazynów.

Wielowymiarowy produkt

W trakcie warsztatów z zespołami konsultacyjnymi oraz podczas codziennej pracy nad produktem uczyliśmy się nieprzerwanie tego, jak funkcjonuje firma oraz jakie potrzeby mają różni użytkownicy. Odpowiadając na to, kształtowaliśmy strukturę nowego Intranetu.

Potrzeby + trendy + wdrożenie

Pewnego rodzaju wyzwaniem było także połączenie naszego doświadczenia i aktualnych trendów w projektowaniu interfejsów z potrzebami organizacji oraz sposobem pracy zespołu programistów. Pracowaliśmy równolegle – gdy tylko domykaliśmy pewien etap projektowania, przejmował go zespół developerów.

Praca zespołowa

Intranet w tak dużej organizacji o rozproszonej strukturze to skomplikowane przekrojowe i wielopoziomowe narzędzie. Podstawowy zespół projektowy składał się z kilkunastu osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem, projekty UX/UI oraz development. Dodatkowo kolejne widoki były konsultowane z grupami roboczymi z różnych obszarów działalności Grupy CCC.

Osoby zaangażowane w projekt pracowały w różnych lokalizacjach – zarówno z biur klienta, ale też w sklepach, na magazynach i z domu. Aby mimo tej trudności komunikacja mogła przebiegać sprawnie, dobraliśmy wspólnie zestaw narzędzi:

Założenia projektu

Rozpoczynając pracę nad Intranetem uporządkowaliśmy potrzeby, wymagania oraz zebrane informacje i wytypowaliśmy trzy główne założenia projektu, dzięki którym łatwiej było nam pracować nad konkretnymi rozwiązaniami przy projekcie o tak dużym zakresie i trwającym kilka miesięcy. Przyjęliśmy, że projektując rozwiązania staramy się aby projekt był:

Funkcjonalny

Przede wszystkim Intranet to narzędzie pracy – musieliśmy opracować funkcjonalności, które odpowiadają na potrzeby pracowników.

Przyjazny

W ramach tak dużej organizacji o zróżnicowanych grupach pracowniczych (biura, sklepy, magazyny) mamy do czynienia z różnym poziomem kompetencji obsługi komputera i urządzeń mobilnych.

Angażujący

Nowy Intranet ma za zadanie przyciągnąć nieprzekonanych – poszukiwaliśmy sposobów na zainteresowanie pracowników na wielu poziomach.

Rozwiązania funkcjonalne

Moduł dokumentów

Procesy w organizacji to podstawa. Wokół nich obraca się życie w firmie. Aby usprawniać pracę w organizacji o dużej skali, powstają różnego rodzaju dokumenty: procedury, instrukcje, formularze. Opracowaliśmy moduł dokumentów z wyszukiwarką, filtrowaniem oraz tematyczną biblioteką. 

Wortale tematyczne

W celu ułatwienia pracownikom dotarcia do informacji, zgrupowaliśmy pewne tematy w grupy odpowiadające działom w ramach wewnętrznych wortali.
Za ich pomocą można szybko odnaleźć informacje o usługach wewnętrznych (np. benefitach, IT, wolontariacie). 

Moje zadania

Bardzo istotną funkcjonalnością pomocną w codziennej pracy jest moduł “Moich zadań”, grupujący zarówno zadania tworzone wewnątrz Intranetu, jak i te pochodzące z zewnętrznych systemów.

Kalendarz

W Wortalu “Mój sklep” opracowaliśmy szczegółowo kalendarz operacyjny dla pracowników Działu Sprzedaży: zadania, alerty i komunikaty widoczne są na widoku dziennym, tygodniowym i miesięcznym. Pracownik może także kontrolować dni urlopowe.

Budowanie zaangażowania

Jak sprawić, żeby firmowy Intranet był miejscem, do którego będziemy chętniej zaglądali? Chętnie korzystamy z produktów, których używanie sprawia nam przyjemność, rozwija nas i zbliża do innych ludzi. 

Ankiety, konkursy, grywalizacja

Moduł ankiet, eksponowanie konkursów, ranking kudosów, możliwość dodawania pochwał, a także quizy wiedzy to narzędzia angażujące użytkownika na różnych polach: zdobywania wiedzy, rywalizacji, dawania feedbacku.

Grupy dyskusyjne i reakcje

Całemu zespołowi mocno zależało na tym, żeby finalny produkt był maksymalnie angażujący użytkowników – aby oprócz wyszukiwania dokumentów, “odhaczania” zadań itp. pracownicy mogli się integrować, wymieniać informacjami i opiniami. 

Przyjazne ilustracje

Jednym z celów projektowych było ocieplenie wizerunku firmy i samego Intranetu. W wielu miejscach zamiast używania zdjęć z sesji promocyjnych zdecydowaliśmy się zastosować specjalnie przygotowane ilustracje, podkreślające ukierunkowanie marki i organizacji na człowieka (pracownika) i dodanie ludzkiego aspektu treściom przedstawianym w tym narzędziu.

Pierwsze wrażenia

Wraz z wdrażaniem projektu zbierany jest feedback – tutaj kilka wybranych komentarzy
po prezentacjach makiet UI grupom konsultacyjnym.

Planujesz nowy projekt?
Masz pytania?

Napisz do nas